«Yo soy el camino – Mwen se chemen a»

Buen día, hoy leeremos en Juan 14:6

Jesús dijo: “Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí.”

El mismo Señor Jesús está hablando y es muy sincero y te dice, que Él es el único camino para llegar a Dios.

Hoy cuando muchas personas buscan la manera de llegar a Dios, con sus pensamientos, con sus esfuerzos y su dinero, ignoran a Jesús y no quieren escuchar las palabras de Jesús, y Jesús dijo: Yo soy el camino.

Amigo, no busques otro camino, porque no hay otro camino, no hay otra manera, leemos en hechos 4:12: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”

no importa lo que digan los demás, hoy tú debes mirar y escuchar solamente a Jesús.

Muchas personas quieren, al morir que Dios les abra las puertas del cielo, pero han cerrado su vida, sus oídos, y no quieren escuchar lo que Dios ha dicho: “El que cree en Jesús, tiene vida eterna”

Dios es amor, y por eso Él ha abierto la puerta al cielo, el acceso al cielo y aquel que es el único camino para llegar a Dios, se llama Jesús.

Porque no hay otro nombre que pueda salvarnos.

la Biblia nos enseña que: el mismo Jesús, vino desde el cielo a la tierra, cuando nosotros estábamos perdidos, sin esperanza por nuestros pecados.

el Señor Jesús murió por nuestros pecados, él entregó su propia vida, él derramó su preciosa sangre, él fue enterrado y al tercer día resucitó de los muertos.

Hoy sólo Jesucristo puede dar salvación y perdón de pecados que tú necesitas, para poder ir a Dios.

Después de resucitar de la muerte, Jesús subió al cielo, del mismo lugar de donde Él bajo, para dar su vida, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

¿Crees tú que Jesús murió por ti?
¿Crees tú que Jesús puede perdonar todos tus pecados?
¿Crees tú que Jesús es el único camino para llegar a Dios?

Entonces, no esperes más, ven ahora delante de Jesús y recíbele como tu Salvador y ten desde este mismo momento el perdón de pecados y la vida eterna.

Que Dios te Bendiga.

*******************************************************

Bonjou, jodi a nou pral li nan Jan 14: 6

Jezi di: “Mwen se chemen an. Mwen se la verite a, Mwen se lavi a. Pesonn pa ka ale kote Papa a, si li pa pase pa mwen menm.”

Seyè Jezi li menm ap pale, e Jezi trè sensè e li di ou.
ke Li se sèl Chemen pou rive jwenn Bondye.

jodi a lè anpil moun ap chèche yon fason yo rive jwenn Bondye, avek panse yo, avèk efò yo epi ak lajan yo.

yo inyore Jezi, yo pa vle tande pawòl Jezi yo epi Jezi di: “Mwen se chemen a.”

Zanmi, pa chache yon lot chemen, paske pa gen lot chemen anko!
Pa gen okenn lòt fason, nan Bib di, travay 4:12 “Se li menm sèl ki ka bay delivrans paske Bondye pa bay non okenn lòt moun sou latè ki kapab delivre nou.”

Li pa gen pwoblèm sa lòt moun di, jodi a ou dwe gade epi koute Jezi sèlman, Anpil moun vle Bondye louvri pòt syèl yo lè yo mouri.

men yo fèmen lavi yo, zòrèy yo, epi yo pa vle tande sa Bondye te di, Moun ki kwè nan Jezi, gen la vi ki pa´p jann fini an.

Bondye se lanmou, e se pou sa li louvri pòt syèl la, aksè la nan syèl la ak yon sèl la ki se sèl chemen yo rive jwenn Bondye, Li rele Jezi.
Paske pa gen okenn lòt non, ki ka delivre nou.

Bib la anseye nou ke: “Jezi li menm te soti nan syèl la, sou tè a, lè nou te pèdi, san espwa pou peche nou yo.

Senyè Jezi a te mouri pou peche nou yo, li te bay pwòp vi li, li koule san koute chè li yo, li te antere, epi nan twazyèm jou a, li te leve soti vivan nan lanmò.

Jodi a sèlman Jezi Kris ka bay delivre ak padon pou peche ke ou bezwen, yo nan lòd yo ale nan Bondye, apre leve soti vivan nan lanmò, Jezi moute nan syèl la, soti nan menm kote li te desann, pou bay lavi li,

Tout moun ki mete konfyans yo nan li va gen lavi ki p’ap janm fini an.

Èske ou kwè ke Jezi te mouri pou ou?
Èske ou kwè ke Jezi ka padonnen tout peche ou yo?
Èske ou kwè ke Jezi se sèl Chemen a pou rive jwenn Bondye?

Se konsa, rete tann pa plis, Vini kounye a devan Jezi epi resevwa li kòm Sovè ou epi yo gen nan moman sa a padon pou peche ak lavi etènèl.

Ke Bondye beni´w..!

Sé el primero en comentar en ««Yo soy el camino – Mwen se chemen a»»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*