yo sé lo que hago! – mwen konnen sa m ‘ap fè!

hoy, tengo una historia triste.
hace una semana atrás, mi familia y yo, estábamos en la iglesia, después fuimos a la casa de mis padres, cuando volvimos a casa, en la noche, vimos que el perro mató al gato mientras no estábamos en casa.

Hubo tristeza, hubo lágrimas por el gatito, Pero pensé en muchas cosas que se podían hacer para haber evitado la muerte del gatito y ya no se puede hacer nada por el gato.

Esto me hizo pensar, ¿Cuántas veces, tenemos la oportunidad de evitar momentos tristes? y muchas veces, no hacemos nada, y después sufrimos.

Mi padre, siempre me decía, hijo: no uses audífonos cuando andes en bicicleta, porque puedes tener un accidente y yo le respondía: papá, no hay problema, yo sé lo que hago!

a los quince años de mi vida, yo tuve un accidente.

Mi mayor problema es que todavía no había recibido a Jesús como mi Salvador y la Biblia nos enseña que la persona que muere sin haber creído y recibido a Jesús como Salvador, esa persona irá al lugar del castigo eterno.

Por tanto, morir sin Jesús es: morir sin Dios, sin salvación, sin esperanza, sin paz y sin otra oportunidad.
Por esto, tú debes venir ahora a Jesús.

Leemos en Juan 3:18 que: “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

¿y tú?
¿has creído en Jesús como tu Salvador?
¿has creído que Jesús pagó por tu pecado, en tu lugar, en la cruz o sigues rechazándole?

ven delante de Jesús y recíbele como tu salvador, Porque Jesús mismo, él sabe, él quiere y el puede salvarte.
¿Cómo?, solamente por creer en Él.

Terminaremos leyendo en Juan 3:16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

continuaremos si Dios quiere.

Que Dios te bendiga.

*******************************************************

Jodi a, mwen gen yon istwa tris.
yon semèn de sa, fanmi mwen ak mwen te nan legliz la, apre, nou te ale kay paran mwen, lè nou rive lakay nou lannwit, nou te wè ke chen an, te touye chat la pandan nou pat lakay nou.

te gen tristès, te gen dlo nan je pou ti chat la.

Men, Mwen te panse a anpil bagay ki ta ka fè pou evite lanmò ti chat la epi pa gen anyen ki ka fè pou chat la ankò.

Sa a te fè m ‘panse, konbyen fwa nou gen opòtinite pou evite moman tris.
anpil fwa, nou pa fè anyen, epi apre sa nou soufri.

papa m ‘toujou di m’, pitit gason, pa mete kas ekoutè ak bisiklèt la, paske ou ka gen yon aksidan.
e mwen reponn di: Papa, pa gen okenn pwoblèm, mwen konnen sa m ‘ap fè!

nan kenz ane nan lavi mwen, Mwen te fè yon aksidan.
Pi gwo pwoblèm mwen an se ke mwen pa t ‘ankò resevwa Jezi kòm Sovè mwen.
ak Bib la anseye nou ke moun ki mouri san yo pa te kwè epi resevwa Jezi kòm Sovè.
moun sa a pral ale nan plas la nan pinisyon p’ap janm fini an.

Se konsa, mouri san Jezi se: mouri san Bondye, san delivrans, san espwa, san lapè epi san yon lòt chans.

Pou sa, ou dwe vin jwenn Jezi kounye a.
nou li nan Jan 3:18 ke

Moun ki mete konfyans yo nan Pitit Bondye a p’ap kondannen. Men, moun ki pa kwè nan li, yo deja kondannen, paske yo pa t’ gen konfyans nan sèl Pitit Bondye a.
e ou menm?

Èske ou te kwè nan Jezi kòm Sovè ou?
Eske ou te kwè ke Jezi peye pou peche ou, nan plas ou, sou kwa a oswa ou kontinye rejte l ‘?

Vini devan Jezi epi resevwa li kòm Sovè ou.
Paske Jezi li menm, li konnen, li vle e li ka sove ou.
Koman? jis pa kwè nan li.

nou pral fini lekti nan Jan twa, sèz.

Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pedi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an.

nap kontinye si Bondye vle.

Bondye beni´ w.

Sé el primero en comentar en «yo sé lo que hago! – mwen konnen sa m ‘ap fè!»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*